top of page
klimaatgroen.jpg
ontstenenkopie.jpg
moestuinkopie.jpg

energietransitie

zwartlogojungle.png

Dappergroenplan

Los van een paar groene pareltjes, die met veel liefde door buurtbewoners worden onderhouden

is de Dapperbuurt erg versteend met problemen als hittestress, wateroverlast en verdroging tot gevolg. Ook is het slecht gesteld met de biodiversiteit en is er weinig ruimte waar bewoners zelf

een groen initiatief kunnen starten.

Terwijl juist veel groen in de buurt goed is voor de gezondheid van bewoners en de sociale cohesie in de wijk bevordert.

 

Het Groenplan Dapperbuurt is af. Het boekje met het hele plan is gratis in de Jungle af te halen. In het boekje vind u een beschrijving van het belang van groen voor de buurt, waar het plan aansluit bij de plannen van de gemeente, een beschrijving van de specifieke problemen in de Dapperbuurt als het om groen gaat en de wensen van de bewoners. Het boekje is tot stand gekomen in samenspraak met de bewoners, althans die bewoners die gereageerd hebben op onze oproepen om mee te praten. Aan de hand van een aantal gezamenlijke sessies in de Jungle en heel veel persoonlijke gesprekken, zijn de wensen van buurtbewoners voor hun straat en soms ook voor de hele buurt geïnventariseerd. Het Groenplan Dapperbuurt is hier de uitkomst van.

Inmiddels is er een Groencoördinator aangesteld die als opdracht heeft om het plan in samenspraak met de bewoners te gaan uitvoeren. De Groencoördinator Charlotte is regelmatig in de buurt te vinden, te herkennen aan de fleurige bakfiets waarop zij rijdt. Als u haar een vraag via de mail wilt stellen, dan kan dat natuurlijk ook, via het mailadres groen@jungle.amsterdam.

Naamloos-1.jpg

Kunt u de verborgen dieren

in het boekje vinden?

kaartkopie.jpg
spreekuur.jpg
bottom of page