top of page
3energie.jpg
klimaatgroen.jpg
33kennis.jpg
22afvalpaleis.jpg
33voedsel.jpg
33sociaal.jpg
22bieb.jpg
=fixbrigade.jpg
zwartlogojungle.png

ENERGIETRANSITIE

Energietransitie is de overgang van de huidige energievoorziening naar een andere manier van energievoorziening, waarbij fossiele energie vervangen wordt door duurzame energiebronnen.

De Jungle legt bij dit proces voor eigenaren en bewoners de nadruk op energie besparen en isoleren. Hiermee verminder je de warmte behoefte en boek je de grootste energie en financiële winst. Ook zorg je hiermee dat het comfort van je woning beter wordt
Wij zijn van mening dat het onmogelijk is om, met ons nog dagelijks stijgende energieverbruik, volledig over te stappen op duurzame energie, zonder dat je woning goed geïsoleerd is. Duurzame energie pompen in een niet geïsoleerd huis is net zoiets als water bewaren in een zeef.

Natuurlijk helpen we je ook graag verder als je je huis al volledig geïsoleerd hebt en toe bent aan zonnepanelen, warmtepompen of volledig van het gas af wil, of zelfs energieneutraal wilt worden. Ook kunnen we je adviseren over het gebruik van warmtenetten.

Wij bieden programma’s aan voor zowel eigenaren, VvE’s als ook voor huurders. Voor iedereen die wil verduurzamen, met een ruime en een krappe beurs. Van voorlichting en workshops tot ontzorgingsprojecten en praktische toepassingen.

Energy transition

Energy transition is the transition from the current energy supply to an alternative energy supply, in which fossil fuels get replaced by renewable energy sources. The Jungle focuses mainly on saving energy and insulating the homes of proprietors and residents. Through this process you reduce the need for heating and you make the most progress in saving energy and finances. You also make sure the comfort in your home increases.

We also believe that it is impossible, regarding the increasing use of energy, to fully transition to renewable energy within houses that are not properly insulated. Using renewable energy in a home that is not fully insulated is like storing water in a sieve.

Obviously, we also want to help you if your house is already fully insulated and you are interested in solar panels, heat pumps, or if even if you want to fully become energy neutral.

We can also advise you about the use of heating networks.

We provide programs for owners and renters. For everyone who wants to become more environmentally friendly, with a high or low income. From education to workshops to practical solutions.

energierekeningkopie.jpg
zonnepanelenkopie.jpg
wijkniveaukopie.jpg
duurkookboekkopie.jpg
info.jpg
nniuewsbrief.png
bottom of page