top of page
33sociaal.jpg
armoedekopie.jpg
eenzaamdeidkopie.jpg
cursusprogrammakopie.jpg
aangekaartkopie.jpg
zwartlogojungle.png

Klimaatrechtvaardigheid

De gevolgen van klimaatveranderingen treffen niet iedereen in gelijke mate. De mensen en landen die het minst verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering, worden op het moment het hardst getroffen. De mate waarin mensen te lijden hebben onder de gevolgen van klimaatverandering hebben te maken met geslacht, ras, politiek, sociale status en woonplaats.

Dit is een wereldwijd probleem, maar ook een probleem dat mensen in Amsterdam en in je eigen straat treft. Mensen die arm zijn, vervuilen meestal minder, omdat ze geen auto hebben, een klein huis, weinig apparatuur en niet of minder op vakantie gaan. Tegelijk wonen ze vaak in oude huizen, die slecht geïsoleerd zijn en waar dus veel energie verloren gaat en die vaak niet of met een enorme investering van het gas af te halen zijn. De stijgende energieprijzen zorgen ervoor dat juist deze groep mensen financieel in de knel komt.

 

Jungle Amsterdam pleit ervoor dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en dat de vervuiler betaalt.

Mensen met een kleine beurs moeten ondersteuning krijgen om hun huis te isoleren om zo ook energie te kunnen besparen en een lagere energie rekening te krijgen. Terwijl grote energieverslindende bedrijven een eerlijke prijs voor de energie zouden moeten betalen, evenals de grootste vervuilers.

Middels programma’s en thema avonden brengen wij deze onderwerpen onder de aandacht.

Bij de politiek dringen wij erop aan om een budget vrij te maken om mensen die in de knel

komen te ondersteunen en het voor iedereen mogelijk te maken om deel te nemen aan

het verduurzamingsproces.

weggeef.jpg
bottom of page