top of page
22bieb.jpg
geschrevenwoord.jpg
zwartlogojungle.png

Leesclub

Hou je van lezen en vooral van romans? Wat is er dan leuker dan samen met anderen te lezen in een leesclub. In een club kun je jouw ideeën, gevoelens, kritiek en associaties bij een boek delen met andere lezers. Elke deelnemer kan sowieso zijn mening en een korte inleiding bij het boek geven. Ook kun je discussiepunten aangeven die je met de anderen wilt bespreken. Hierbij kan gedacht worden aan literaire aspecten als stijl, structuur of thematiek, maar ook aan het verhaalverloop, informatie over de auteur of relatie met historische of huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Eigenlijk kun je alle reacties die het boek bij je oproept inbrengen. In onderling overleg kan gekozen worden welk boek wordt gelezen. Ook kan de gespreksleider een boek kiezen. Op die manier kun je een interessant boek lezen waar je zelf niet zo snel op zou komen. Een leesclub is niet alleen gezellig maar ook een goede manier om rondom een verhaal met elkaar in gesprek te komen.

Je kunt je aanmelden voor de leesclub via communicatie@jungle.amsterdam.

leesclub.jpg
bottom of page