zwartlogojungle.png
Zoeken
  • Jungleblog

Jungle Café: Duurzame energie of alternatieven voor aardgas

Afgelopen woensdag 30 november vond de tweede aflevering van het Jungle Café, de netwerkbijeenkomst voor duurzame professionals en andere geïnteresseerden over duurzame burgerinitiatieven, plaats in Jungle Amsterdam. Het thema van de avond was duurzame energie of alternatieven voor aardgas.

Ruim 30 geïnteresseerden waren om 18.30 uur aanwezig. De avond werd geopend door Hans Bueno de Mesquita initiatiefnemer van het Jungle Café, die een inleidend verhaal hield over het doel en de opzet van het Jungle Café. Na een gezonde biologische soep en broodjes brandde de eerste spreker los.

Aad Verkleij vertelde over het energieplan van de Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied. Een plan om het Oostelijk Havengebied energie neutraal te maken, door de vele platte daken te benutten voor het opwekken van zonne-energie.

Daarna nam Roelof Schuitema het woord over het project Nautilus op het Zeeburgereiland. Een project dat inmiddels gerealiseerd is en waarbij het nu afwachten is of alle veronderstellingen bewaarheid worden. Het zelfbouw woon/werkpand van Nautilus zorgt zelf voor duurzame warmte door een groot aantal zonneboilers en een gesloten warmte-koudeopslagsysteem met 28 bronnen.

Met dit pakket aan duurzame maatregelen heeft CPO-stichting Nautilus de gemeente Amsterdam na moeizame onderhandelingen zover gekregen om af te zien van de verplichte afname van warm water van de stadsverwarming op het Zeeburgereiland.

De realisatie van het project heeft heel wat jaren in beslag genomen, ook omdat er aanvankelijk geen toestemming door de gemeente werd gegeven, iedereen op het Zeeburgereiland moest op de stadsverwarming worden aangesloten. Het project levert 60% minder Co2 uitstoot in vergelijking met stadsverwarming. Uiteindelijk is het dus toch gelukt en de komende jaren zullen we zien of de bewoners en gebruikers hun investering gaan terug verdienen.

Als derde spreker kwam Siward Zomer aan bod. Hij sprak over het buurtwarmteproject in de Jaap Eden buurt. De opzet is dat de warmte die door de ijsbaan wordt geproduceerd wordt opgeslagen en gebruikt om de nabij gelegen woonbuurt van energie te voorzien. Dit project is interessant omdat het om oudere woningen gaat, die ook minder goed geïsoleerd zijn, waardoor er meer energie nodig is voor bijvoorbeeld de verwarming van de woningen. Het project is nog in de ontwerpfase en er zijn nog heel wat barrières die genomen moeten worden.

De laatste spreker was Saskia Müller, die sprak namens het stadslab Buiksloterham. Het is de bedoeling om van dit voormalig industriegebiedje in Amsterdam Noord een circulair woon/werkgebied te maken. Het is een gebied met een open bestemmingsplan, waar inmiddels al een paar initiatieven van start zijn gegaan.

Na de pauze werd er in een kring verder gepraat over de verschillende initiatieven en hoe die zich verder kunnen ontwikkelen en navolging kunnen krijgen. Er was een interessante discussie met vertegenwoordigers van Nuon en Alliander over ervaringen met stadsverwarming. De aanwezigen concludeerden dat een herkenbaar platform duurzame buurtinitiatieven zinvol is voor de dialoog met de  gemeente en marktpartijen. Er is behoefte aan een kennisbank, waar bewoners met vragen terecht kunnen.

Wederom een vruchtbare aflevering van het Jungle Café, dat na twee keer al naam begint te krijgen onder duurzame Amsterdammers.

Op woensdag 21 december vindt de derde aflevering plaats, die als thema mee krijgt ‘Hoe komen we duurzaam de feestdagen door’. Een aflevering over duurzame feestproducten, maar ook met veel aandacht voor mensen die in deze tijd afhankelijk zijn van de voedselbank en voor wie een duurzaam feestmaal minder vanzelfsprekend is.

Zorg dat je erbij bent op 21 december vanaf 18.00 uur, toegang gratis.

5 keer bekeken
publicatieskopie.jpg