top of page
zwartlogojungle.png
Zoeken
  • Foto van schrijverJungleblog

Jungle Cafe 26 april over een water bestendig Amsterdam

Woensdag 26 april was er een goed bezochte en levendige netwerkbijeenkomst over waterbestendig Amsterdam.

📷

Tormen Thijms van Waternet hield een boeiende voordracht over het regenwater dat bij hevige buien niet weg kan, door de toegenomen verharding van de grond. Waternet werkt aan een optimale inrichting van straten voor afvoer en opslag van regenwater in Amsterdam, om overtollig regenwater bij hoosbuizen goed af te voeren. Het profiel van het wegdek wordt op geschikte plekken verhoogd voor een betere afstroming. In brede straten komen ook plekken waar het water de grond in kan zakken, mits de grondwaterstand niet te hoog is Hierdoor wordt het riool minder belast. Er zijn kansenkaarten gemaakt voor de Rivierenbuurt. Er wordt nu gewerkt aan een kansenkaart voor de Watergraafsmeer.

Er ontstond een levendige discussie over het feit of er bij deze ontwerpen voldoende rekening wordt gehouden met mensen die minder mobiel zijn. Enkele van de aanwezigen merkten op dat de rioolputten niet goed schoongemaakt worden, waardoor zij vaak verstopt zijn. Ook de kap van heel veel gezonde grote bomen in Amsterdam stuitte op veel onbegrip. Zorg eerst dat de bestaande voorzieningen optimaal werken, alvorens er nieuwe maatregelen bedacht worden.

📷

Geert van Poelgeest van Actie steenbreek vertelde een mooi verhaal over zijn ervaringen met het onttegelen van tuinen en pleinen in Den Haag. Hij ging ook uitvoerig in op de positieve effecten van meer groen op het verminderen van de wateroverlast en het tegengaan van hittestress.

De avond werd afgesloten met een goede discussie over diverse stellingen waaronder het nut van het installeren van een waterton en het afkoppelen van het regenwater.

Veel van de aanwezigen waren actief in een buurttuin. Mireille is actief met de Hannes tuin. Zij maakt plannen voor het verwijderen van tegels en het afkoppelen van het regenwater. Mireille stuurde nog een paar interessante initiatieven, zoals 'river of herbs' (http://www.riverofherbs.org/) en de tuinen van Midwest (https://www.oneworld.nl/water/klimaat-toekomst/de-rainproof-stad-de-tuin-van-midwest).

Hans van Oolsthoorn ging in op zijn ervaringen in Haarlem met klimaatadaptatie en welke ontwerpen hiervoor geschikt zouden zijn.

3 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page