top of page
3energie.jpg
klimaatgroen.jpg
33kennis.jpg
22afvalpaleis.jpg
33voedsel.jpg
33sociaal.jpg
22bieb.jpg
=fixbrigade.jpg
zwartlogojungle.png

SOCIAAL

De verduurzaming van Amsterdam kan alleen tot stand komen, als iedereen meedoet. Het sociale programma van de Jungle is er dan ook met name op gericht om sociale ongelijkheid tegen te gaan. Dit wordt ook wel de sociale duurzaamheid genoemd, gelijke kansen voor iedereen, ook voor mensen met een smalle beurs. Het bevorderen van de klimaatrechtvaardigheid en het tegengaan van energiearmoede.

Het sociale programma van de Jungle wil een bijdrage leveren aan het bestrijden van armoede en het bieden van gelijke kansen aan iedereen.

armoedekopie.jpg
eenzaamdeidkopie.jpg
cursusprogrammakopie.jpg
klimaatrechtkopie.jpg
aangekaartkopie.jpg
weggeef.jpg
nniuewsbrief.png
bottom of page