top of page
3energie.jpg
klimaatgroen.jpg
33kennis.jpg
22afvalpaleis.jpg
33voedsel.jpg
33sociaal.jpg
22bieb.jpg
=fixbrigade.jpg
zwartlogojungle.png

VOEDSEL EN GEZONDHEID

Dit programma is erop gericht om objectieve informatie te geven over wat er allemaal in het voedsel zit dat wij dagelijks consumeren. Wat is gezond voedsel en hoe kun je dat het beste bereiden.

Wat wij eten heeft een grote impact op het milieu, hoe wordt het geproduceerd, waar komt het vandaan, kortom wat is de verborgen impact van ons voedsel. Door kennis te vergroten kun je bewustere keuzes maken.

 

Bij dit onderwerp komen ook andere aspecten van gezondheid aan bod. Hoe zit het bijvoorbeeld met onze luchtkwaliteit, hoe gezond is het om in Amsterdam te leven? Hoe zit het met onze waterkwaliteit en wat is het gevolg van microplastics in ons voedsel?

Food and health

This program is aimed at providing objective information about what is in the food we consume every day. What is healthy food, and how can you prepare food in the healthiest way possible?

What we eat has a big impact on the environment, by how it is produced and where it comes from. In short, what is the hidden impact of our food? By broadening your knowledge on food, you can make more conscious decisions.

With this subject, other aspects of health are also discussed. What is there to know about our air quality, how healthy is it to live in Amsterdam? What is there to know about the quality of our water, and what is the consequence of microplastics in our food?

luchtkwaliteitkopie.jpg
gezondeleefstijlkopie.jpg
nniuewsbrief.png
bottom of page