top of page
3energie.jpg
klimaatgroen.jpg
33kennis.jpg
22afvalpaleis.jpg
33voedsel.jpg
33sociaal.jpg
zwartlogojungle.png

BIBLIOTHEEK

De grootste openbare boekenkast van Amsterdam, met meer dan 8000 boeken om te lezen, mee te nemen en te houden. Je mag natuurlijk ook boeken achterlaten als je bijvoorbeeld net je boeken thuis hebt opgeruimd en boeken over hebt. Wij zorgen dat ze een nieuwe liefdevolle eigenaar krijgen.

De Jungle Bibliotheek is een project om afval tegen te gaan en hergebruik te stimuleren en een uitkomst voor iedereen die van lezen houdt, maar niet regelmatig nieuwe boeken wil of kan kopen. Ter promotie van de bibliotheek organiseren wij regelmatig literaire activiteiten voor verschillende doelgroepen, zo hebben we spoken word avonden, maar ook poëzieworkshops voor kinderen, voorleeswedstrijden en een eigen leesclub. Na afloop van de activiteiten mogen alle bezoekers steevast een boek uitzoeken om mee naar huis te nemen.

Als u vragen heeft over onze bibliotheek of de literaire activiteiten mailt u dan naar communicatie@jungle.amsterdam

Library

The biggest library of Amsterdam, with more than 8000 books to read, take home, or keep. You can also leave books behind, for example if you just tidied up your home and have books to give away. We make sure they get a new loving owner.

The Jungle Library is a project with the goal to reduce waste and stimulate reuse, we are a place for everyone who enjoys but does or cannot buy new books regularly. To promote the library, we host literary activities for several types of audiences. For example, we host spoken word evenings, but also poetry workshops for children, reading contests, and we have our own reading club. After the activities, visitors are free to choose a book to take home.

If you have questions about our library or literary activies, you can email us at communicatie@jungle.amsterdam

22bieb.jpg
=fixbrigade.jpg
leesclubkopie.jpg
geschrevenwoord.jpg
nniuewsbrief.png
Naamloos-2.jpg

CULTUUR

Wij zijn niet zo van ‘de kunst om de kunst’, maar zien cultuur als een manier om een bewustwordingsproces op gang te brengen of ingewikkelde onderwerpen bespreekbaar te maken. Vandaar dat wij alleen artiesten en gezelschappen boeken die een relatie hebben met duurzaamheid, of die op een andere manier aansluiten bij een bestaand programma van de Jungle.
 

Culture

We see culture as a way to make people more aware of certain themes, or make complicated subjects discussable. This is why we only book artists and companies that have a relation to sustainability, or that match with an existing programme by the Jungle in some way.

blotevoetendanskopie.jpg
bottom of page