top of page

Functieprofiel werving bewoners FIXbrigade voor stadsdeel Noord

 

De medewerker voor de werving van bewoners  zorgt ervoor dat er bewoners beschikbaar zijn om de werkzaamheden door de FIXbrigade bij hen thuis uit te laten voeren. Tevens zorgt deze medewerker ervoor dat het project voldoende onder de aandacht wordt gebracht onder bewoners en in de media.

Per deelnemend stadsdeel is er één medewerker voor de werving, die 0,2 fte werkt. De voorkeur geniet dat je zelf in Amsterdam Noord woont.

 

Taken en werkzaamheden

Werving bewoners voor werkzaamheden FIXbrigade:

 • Het bezoeken van locaties in de buurt waar de doelgroep regelmatig komt, om met bewoners in gesprek te gaan.

 • Het aansluiten bij activiteiten waar de doelgroep aan deelneemt, om met bewoners in contact te komen en vertrouwen te winnen.

 • Het in gesprek gaan en afspraken maken over doorverwijzing, met projecten waar de doelgroep gebruik van maakt, zoals de buurtteams, schuldhulpverlening, Roads, Mentrum, maar ook bijv. de kerken en moskeeën.

 • Het registreren van bewoners die de FIXbrigade langs willen krijgen en dit doorgeven aan de medewerker van de planning.

 

Communicatie:

 • Het promoten van de FIXbrigade in het eigen stadsdeel, door de buurtmedia erover te informeren en media aandacht te genereren.

 • Het promoten van de FIXbrigade bij ondernemers en organisaties in de buurt.

 • Het (laten) verspreiden van een flyer (event ook voor huis-aan-huis verspreiding).

 • Het doorgeven aan de medewerker inplanning van gegevens van bewoners die zich aanmelden voor de FIXbrigade.

 • Het deelnemen aan overleggen met de projectleider en andere leden van het projectteam, zoals de kantoorwerkers uit de andere stadsdelen.

 

 

Vaardigheden:

 • Communicatief sterk.

 • Bij voorkeur een sleutelfiguur uit de buurt, een bekend gezicht die al vertrouwen geniet onder de doelgroep.

 • Een verbinder die met allerlei soorten mensen om kan gaan.

 • Kennis van het stadsdeel en met name van de buurten waar energiearmoede speelt.

 • Betrokkenheid bij de doelgroep van (kwetsbare)bewoners

 

Salariëring:

 • Het gaat om een baan van 0,2 fte, dus één dag van 7 uur per week. De 7 uur zijn uiteraard ook te verspreiden over twee of meer dagen.

 • De functie heeft een uurloon van 17.79 euro per uur bruto.

 • Eventueel is deze functie te combineren met de functie van medewerker klantencontacten en inplanning, waardoor een functie van 0,5 fte ontstaat.

bottom of page