top of page
zwartlogojungle.png
Zoeken
  • Foto van schrijverJungleblog

Verslag van ‘Green Shanghai and the Gateway to China’, door Mariska Stevens

Bijgewerkt op: 20 feb. 2020

📷

Op 7 Juni jongstleden vond er een bijzonder seminar plaats in Jungle Amsterdam. Het seminar was een samenwerking tussen Crossroad Culture, Jungle Amsterdam en EuSino Foundation, getiteld: “ Green Shanghai and the Gateway to China.’’ De bijeenkomst wil een open platform creëren gericht op nieuwe visies over de sociaal-culturele aspecten van ruimtelijke percepties, groene technologie, groene marketing, stedelijke renaissance en nieuwe eco-zones in China, van toepassing ook op Nederland. Twee presentaties stimuleerde de uitwisseling. De bijeenkomst mocht zich verheugen op 36 participanten van allerlei achtergronden, bedrijven, non-profit organisaties, educatieve instellingen en specialisten uit het gemeentelijk circuit.

Mariska Stevens liet zien op welke wijze in China en met name Shanghai nieuwe innovatie worden toegepast ten behoeve van een duurzamer samenleving. Zij analyseerde tevens op welke wijze het Westerse karakter van commerciële advertenties het besef van het belang van duurzaamheid doorkruizen en hoe commercie inspeelt op duurzaamheid zonder werkelijk productverantwoordelijkheid te nemen. In China doen Westerse bedrijven dat zeker niet, iedere duurzame boodschap die zij in Nederland verkopen, lijkt volkomen verdwenen in productverkoop China. Vanuit China ontstaan er op het niveau van design, nieuwe initiatieven en met name het werk van Ma Ke is daarin uitzonderlijk. Zij ontwerpt kleding en in haar ontwerp verzet zij zich tegen de consumptie maatschappij. Een citaat van Ma Ke laat zien hoe duurzaamheid in China door een veel groter publiek wordt gepercipieerd, namelijk:

“In a world of conflict and never ending wars, of polarization between rich and poor, we face a deepening environmental crisis caused by the short sightedness of human activity. Our resources are running out, while our desires are proliferating. Cultural variety and regional diversity are being assimilated through economic globalization. Traditional craftsmanship is disappearing from our daily life… Through these tremendous social changes, my country is undergoing a heartbreaking loss of tradition for the sake of an irresponsible pursuit of the future.”

📷

In een intrigerende presentatie gaf Chinese landschapsarchitecte Zhong Hongjuan haar visie op de combinaties van het spanningsveld tussen natuurlijke dynamiek en menselijke dynamiek. Zij verwees naar traditionele Chinese vormen van circulaire landbouw, hetgeen zij in verschillende projecten heeft toegepast. In haar ontwerpen staat het gebruik van de natuurlijke ontwikkeling van het landschap centraal. Zij gaf voorbeelden uit China, Nederland, maar ook uit Indonesië (hernieuwde bosaanplant).

Water en terrasbouw, bomengroei en natuurlijke bemesting door de secretie van vissen en zijderupsen zorgen voor de mest waarop rijst en bonen kunnen groeien. Watergeleiding in plaats van water indammen zorgt voor een natuurlijke manier van waterzuivering. In de inrichting van het landschap richt zij zich zowel op de historie van het gebied, als op de functies die het gebied heeft als identiteit voor de bewoners. Een gedachte welke de aanwezige speels kon wakker schudden bestond uit een eco-corridor tussen Utrecht en Amsterdam om de scheiding van de A2 te doorbreken en bovendien daarmee de biodiversiteit te stimuleren.

📷

Tijdens de ronde tafel open discussie werd weer duidelijk hoe complex de problematiek van milieu vervuiling en klimaatverandering in elkaar zit. Dorine Putman, (antropoloog en financieel specialist)  gaf aan dat er vanuit Groen Bankieren weinig te verwachten valt indien de winstmarges nihil zijn. Een directe oplossing voor dit probleem lijkt er niet te zijn. De vragen die werden gesteld betroffen dan vooral ook welke economische veranderingen wij tot stand moeten brengen om een duurzame wereld te creëren, en hoe die maatregelen de in de handel tussen Nederland en China onze eigen economie ingrijpend moeten veranderen. Mariska Stevens eindigde met een boodschap die de ironie tussen de commerciële verleiding en het besef van groene verantwoordelijkheid aangeeft. Een bijna duivels dilemma:

You can have whatever you want as long consumers’ status desire closes your eyes blamelessly…in a plastic world

112 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page