top of page

OVER ONS

lantaarn.jpg

Jungle is het onafhankelijke informatie- en adviescentrum voor duurzaamheid in Amsterdam!

De Jungle staat symbool voor de mooiste natuur die wij op deze aarde hebben. Het laatste stukje pure natuur, deels nog ongerept, de longen van onze wereld, maar ook bedreigd door de mens.

Het samen toe werken naar een leefbare, rechtvaardige wereld, waarin de Jungle en alle andere waardevolle gebieden behouden blijven, dat is waar Jungle Amsterdam voor wil staan.

Een ontmoetingsplaats voor mensen die vol energie en met creatieve ideeën een bijdrage willen leveren aan een wereld waarin ruimte en respect is voor iedereen

Onze missie

De Jungle is hèt duurzaamheidscentrum van Amsterdam!

De Jungle wil om te beginnen Amsterdam Oost tot het meest duurzame stadsdeel van Amsterdam maken.Een stadsdeel waar de verduurzaming van onderop wordt gedragen en waar ook aandacht is voor de sociale aspecten van duurzaamheid. 

 

Onze visie

Het doel is om iedereen de kans te bieden deel te nemen aan een duurzame wereld.

Wij adviseren, ondersteunen, faciliteren verschillende doelgroepen in Amsterdam Oost om duurzaamheid onderdeel van hun levensstijl te maken. Jungle Amsterdam is een bottom-up organisatie; wij werken vanuit vragen van bewoners. Jungle is een kennis- en informatiecentrum voor iedereen die verder wil komen, maar niet weet hoe. Wij bieden objectieve informatie, leggen problemen bloot, leggen verbindingen, bieden mogelijkheden en kansen aan en stellen reële oplossingen voor. Wij ondersteunen bewonersprojecten, verbinden initiatieven met elkaar en zoeken actief samenwerking met anderen die ook een duurzame samenleving ambiëren. Daarnaast proberen wij anderen, die (nog) niet actief zijn,

bij de duurzaamheidsopgave te betrekken.

Jungle Amsterdam organiseert hiertoe bijeenkomsten, acties, informatieavonden, en een infopunt.  

We geven deze voorlichting en praktijkvoorbeelden zowel in de Jungle, als ook daarbuiten in de buurt. 

 

ANBI-status

Jungle Amsterdam is een project van de Stichting Scarabee.

Voor meer informatie i.v.m. ANBI-status zie: www.stichtingscarabee.nl/

Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk. Alle opbrengsten en inkomsten worden gebruikt om de organisatie in stand te houden en onze projecten te bekostigen.

Giften zijn dan ook meer dan welkom!

U kunt uw bijdrage storten op: SNS Bank NL94SNSB0909474346, t.n.v. Jungle Amsterdam.

 

AVG Privacy verklaring

Per 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese wet vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Stichting Scarabee (www.stichtingscarabee.nl), hier na te noemen de Stichting, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en producten en/of u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten en/of u zich als vrijwilliger aanmeld voor vrijwilligersactiviteiten die op de website van Jungle Amsterdam worden gepubliceerd. Om aan de eisen van de AVG te voldoen heeft de Stichting een privacy-protocol opgesteld bij de registratie en verwerking van persoonsgegevens.

 

1.  Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

 

2.  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

De Stichting verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

 

3.  Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

 

De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het informeren over de activiteiten

Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

U te kunnen bellen of e-mailen om onze zakelijke dienstverlening uit te voeren

De aanmelding en registratie van vrijwilligers in onze administratie

 

4.  Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

 

De Stichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijnen zijn op te vragen via de contactpagina op de website.

 

5.  Delen van persoonsgegevens met derden

 

De Stichting verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De Stichting is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites die via een link op onze website bereikbaar zijn. U kunt het privacybeleid van andere sites raadplegen door hun privacyverklaringen aan te klikken.

 

6.  E-mail en Nieuwsbrief

 

Als u op de website een contact of aanmeldformulier voor ontvangst van de nieuwsbrief invult, of ons een email stuurt, dan wordt dit emailadres alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van nieuwsbriefontvangers. Iedere digitale nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

 

7.  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

De Stichting gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk om de technische werking van de website en uw gebruiksgemak te optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

 

8.  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de gegevensverwerking indienen via onze contact-pagina.

 

9.  Hoe wij de persoonsgegevens beveiligen

 

De Stichting zorgt voor een veilige opslag en verwerking van persoonsgegevens om misbruik, verlies, onbevoegde toegang , ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij de verwerking van persoonsgegevens maken wij gebruik van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om de privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren hebben wij met verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen. Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EU verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijk blijft de Stichting verantwoordelijk.

bottom of page