top of page
33voedsel.jpg
gezondeleefstijlkopie.jpg
zwartlogojungle.png

Luchtkwaliteit

Nederland behoort tot één van de vuilste regio’s ter wereld als het om luchtkwaliteit gaat. De randstad en vooral Amsterdam scoren daarbij het hoogst. Gemiddeld leven Amsterdammers 1,5 jaar korter door vervuilde lucht. Als je op een sterk vervuilde plek in Amsterdam woont kan dit oplopen tot een paar jaar. Bovendien worden heel veel mensen ziek van deze slechte lucht. In Amsterdam wordt 50% van de luchtwegproblemen bij kinderen veroorzaakt door luchtvervuiling.

Reden genoeg om daar nu iets aan te doen en niet te wachten tot het echt te laat is.

De Jungle pleit voor echte duurzame energie, dus niet voor kolencentrales en/of biomassacentrales, maar ook willen we reële oplossingen voor mobiliteit bieden, waardoor het autogebruik in Amsterdam terug gedrongen kan worden. Wij pleiten voor meer leefstraten, een beter netwerk vna fiets- en wandelpaden door de stad en het invoeren van een goed collectief vervoer, waardoor vrachtwagens en bussen minder nodig zijn. In werkateliers met bewoners wil de Jungle deze problemen bespreekbaar maken en samen tot werkbare en creatieve oplossingen komen.

bottom of page