top of page
33sociaal.jpg
armoedekopie.jpg
eenzaamdeidkopie.jpg
cursusprogrammakopie.jpg
klimaatrechtkopie.jpg
weggeef.jpg
zwartlogojungle.png

Aangekaart

tekst en grafisch ontwerp Mirelle van Tulder mifolio.nl.

AANGEKAART, brengt tegenstellingen aan het licht”

 

Uit een uitgebreid onderzoek wat Jungle Amsterdam in Amsterdam Oost heeft gehouden, blijkt dat eenzaamheid en armoede als een deken over de buurt liggen. Naar aanleiding van dit onderzoek kwam het inzicht naar voren dat er taboes en vooroordelen rondom deze thematiek spelen.

De verwachtingen die wij aan onszelf en aan elkaar stellen zijn hoog. Rijkdom en succes zouden het resultaat zijn van intelligentie en hard werken en ongeluk en armoede zouden worden veroorzaakt door eigen schuld. De gedachte dat deze mensen dit aan zichzelf te danken hebben is niet alleen beledigend en vaak onterecht, maar zorgt er ook voor dat mensen zich schamen om hun problemen met hun omgeving te delen. De taboes en vooroordelen rond deze thematiek moeten verbroken worden, zodat er ruimte komt voor solidariteit.

 

Deze ontwikkelingen in onze maatschappij leiden ertoe, dat een deel van de bevolking buiten spel komt te staan. 

De campagne AANGEKAART trekt zich het lot van deze groep aan. AANGEKAART stelt zich op om taboes en vooroordelen rondom eenzaamheid en armoede aan te kaarten. De actie heeft dan ook de passende naam ‘aangekaart’. 

 

Wij zijn allemaal burgers in dezelfde maatschappij en zouden ons meer verantwoordelijk moeten voelen voor het welzijn van de ander. Er zou meer verbondenheid moeten ontstaan tussen mensen, waarbij het normaal is dat wij elkaar helpen en steunen.

 

De campagne genaamd ‘AANGEKAART’ gaat begin maart 2020 van start.  

De campagne zal zowel online te vinden zijn, als offline in de buurt.  

 

“Met niemand om me heen heb ik het rijk alleen

Maar voor mij geldt enkel stilte en dat is pure armoede

Solitair, de kaarten zijn geschud dus ik kan alleen angst voelen”

Luan Buleshkaj 

FACEBOOK1.jpg
FACEBOOK2.jpg
bottom of page